[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Sự đa hình kiểu gen của virus Dịch tả heo Châu Phi, Dịch tả heo cổ điển và những thách thức trong kiểm soát bệnh tại trang trại

[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Dịch tả heo châu Phi và Dịch tả heo cổ điển là 02 bệnh có căn nguyên hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên cả 02 căn bệnh này...
Xem chi tiết