TẦM NHÌN

Định hướng trở thành tập đoàn hàng đầu khu vực về nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm, giải pháp chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng vật nuôi theo xu hướng an toàn sinh học nhằm gia tăng giá trị và chất lượng cuộc sống.

Asset 1contact min

TẦM NHÌN

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu của người chăn nuôi Việt. Tất cả vì một nền chăn nuôi phát triển, bền vững

Asset 3contact min

SỨ MỆNH

Tạo giá trị cao nhất cho khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ, đầu tư phát triển con người, liên kết đối tác chiến lược, hợp lực cùng phát triển với lý tưởng

Công Nghệ Xanh Cho Thực Phẩm sạch

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính trực trong hành động
  • Tận tâm với khách hàng
  • Sáng tạo để khác biệt
  • Chất lượng là mục tiêu cao nhất
  • Hợp lực cùng phát triển
Asset 4contact min

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính trực trong hành động
  • Tận tâm với khách hàng
  • Sáng tạo để khác biệt
  • Chất lượng là trọng tâm
  • Hợp lực để phát triển