THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘI

ĐẠT GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

MỞ CHI NHÁNH TẠI NHA TRANG

LIÊN DOANH MEDION INDONESIA MỞ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y

BẮT ĐẦU THÀNH LẬP 10 TRUNG TÂM LOGISTICS

THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHUẨN ĐOÁN GREENLAB