Trưởng nhóm Marketing

Số lượng: 1

Bộ phận: Ban Marketing và Truyền thông ,

Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2024

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Phòng LAB

Số lượng: 1

Bộ phận: Phòng Lab ,

Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2024

Nơi làm việc: Hà Nội

Vị trí kỹ thuật trại

Số lượng: 1

Bộ phận: Trang trại ,

Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2024

Nơi làm việc: Lạc Thủy - Hòa Bình

Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 5

Bộ phận: Phòng Kinh doanh ,

Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2024

Nơi làm việc: Khu vực miền Bắc

Chuyên viên Truyền thông nội bộ và Phát triển Văn hoá

Số lượng: 1

Bộ phận: Ban nhân sự hành chính pháp chế ,

Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2024

Nơi làm việc: Hà Nội