CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

giai thuong 2 1 1

[Đặc biệt] Đạt Giải Sao Vàng Đất Việt năm 2009

z3881580233514 7f255baa719c5147d6770f926d0fbbc5

Giấy Chứng Nhận Thực Hành Tốt Sản Xuất Thuốc

Asset 13contact min

ISO 9001:2015 Giấy Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Asset 3contact scaled

ISO 17025:2015 Giấy Chứng Nhận hệ thống quản lý phòng thí nghiệm

NHÀ NƯỚC KHEN TẶNG

bang khen hoi lien hiep

[Bằng khen] Liên Hiệp Các Khoa Học Và Kỹ Thuật Hà Nội

Bang khen hoi khoa hoc ky thuat

[Bằng khen] Hội Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y Việt Nam

bang-khen-cua-bo-nong-nghiep

[Bằng khen] Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn