Hiển thị tất cả 10 kết quả

Vaccine Medivac Gumboro A: Vaccine sống đông khô phòng bệnh Gumboro (IBD) trên gia cầm

Vaccine Medivac AE-POX: Vắc xin sống/đông khô/nhược độc phòng bệnh Viêm não tủy (AE) và bệnh Đậu trên gia cầm

Vaccine Medivac IB H-52: Vaccine sống phòng bệnh Viêm phế quản truyển nhiễm (IB) chủng H52 cho gia cầm

Vaccine ILT - Vaccine sống đông khô phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) cho gia cầm

Vaccine Medivac ND Clone-45: Vaccine sống đông khô phòng bệnh Newcastle cho gia cầm

Medivac ND G7 EDS IB Emulsion: Vaccine nhũ dầu vô hoạt phòng 3 bệnh Newcastle, Hội chứng giảm đẻ và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gia cầm

Vaccine Medivac ND G7 Emulsion - Vaccine vô hoạt chủng MD15, nhũ dầu phòng bệnh Newcastle

Vaccine Medivac ND IB Emulsion: Vaccine vô hoạt phòng bệnh Newcastle (ND) và bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm (IB) cho gà thịt, gà vườn, gà đẻ và gà giống

Vaccine Medivac ND-IB: Vaccine sống đông khô phòng bệnh Newcastle và IB (viêm phế quản truyền nhiễm)

Vaccine Medivac Pox: Vaccine sống đông khô phòng bệnh đậu cho gia cầm.

Liên hệ với chúng tôi
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 1800 6635