Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Medivac AI Novel 4 Vắc xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh cúm gia cầm

Medivac Coryza B: Vaccine vô hoạt phòng bệnh Coryza trên gia cầm...

Medivac coryza T (Q4) Vaccin vô hoạt phòng bệnh Coryza (Sổ mũi truyền nhiễm) trên gà trước 3 chủng Coryza (A,B, C và biến chủng độc lực cao C4)

Vaccine Medivac Gumboro A: Vaccine sống đông khô phòng bệnh Gumboro (IBD) trên gia cầm

Vaccine Medivac AE-POX: Vắc xin sống/đông khô/nhược độc phòng bệnh Viêm não tủy (AE) và bệnh Đậu trên gia cầm

Vaccine Medivac IB H-120 Vaccine sống đông khô phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) cho gia cầm...

Vaccine Medivac IB H-52: Vaccine sống phòng bệnh Viêm phế quản truyển nhiễm (IB) chủng H52 cho gia cầm

Vaccine ILT - Vaccine sống đông khô phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) cho gia cầm

Vaccine Medivac ILT (Lowstress): Vaccine sống đông khô phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) cho gia cầm

Vaccine Medivac ND Clone-45: Vaccine sống đông khô phòng bệnh Newcastle cho gia cầm

Medivac ND G7 EDS IB Emulsion: Vaccine nhũ dầu vô hoạt phòng 3 bệnh Newcastle, Hội chứng giảm đẻ và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gia cầm

Vaccine Medivac ND G7 Emulsion - Vaccine vô hoạt chủng MD15, nhũ dầu phòng bệnh Newcastle

Liên hệ với chúng tôi
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 1800 6635