Trị ký sinh trùng


post img

TRIMAZOL 480 ws

Đặc trị sưng phù đầu, tiêu chảy phân xanh, phân trắng trên gia cầm


post img

Pigcox 5%

Đặc trị cầu trùng heo con


post img

IVOCIP inj

Trị nội ngoại ký sinh trùng


post img

DICLACOX

Đặc trị cầu trùng ở tất cả các giai đoạn


post img

COXYMAX

Đặc trị cầu trùng ghép