Trị ký sinh trùng


post img

TRIMAZOL 480 ws

Đặc trị sưng phù đầu, tiêu chảy phân xanh, phân trắng trên gia cầm


post img

Sulphamono – 1000

Chủ trị ký sinh trùng đường máu và bệnh đầu đenTHÀNH PHẦN: Sulfamonomethoxine.CHỈ ĐỊNH:Đặc trị các bệnh do vi khuẩn mẫn cảm với Sulfamonomethoxine, vi khuẩn Gram (+), Gram (-) và nguyên sinh động vật như cầu trùng (Coccidia), ký sinh trùng đường máu (Leucocytozoon caulleryi), bệnh đầu đen (Histomonas)CHỐNG CHỈ ĐỊNH:Không sử dụng cho […]


post img

Pigcox 5%

Đặc trị cầu trùng heo con


post img

IVOCIP inj

Trị nội ngoại ký sinh trùng


post img

DICLACOX

Đặc trị cầu trùng ở tất cả các giai đoạn


post img

COXYMAX

Đặc trị cầu trùng ghép