Vaccine


post img

POLYPLEUROSIN

Vaccine nhũ dầu phòng hội chứng hô hấp trên heo


post img

ROKOVAC NEO

Vaccine phòng bệnh do Rotavirus và E.coli trên heo


post img

PARVOERYSIN

Vaccine vô hoạt phòng bệnh Parvo virus và đóng dấu heo.


post img

MYVAC-HC

Vaccine sống chủng GPE (-) phòng bệnh dịch tả cho heo.