Vaccine


post img

BIOCAN PUPPY inj

Vaccine vô hoạt phòng bệnh sài sốt và parvo virus trên chó


post img

BIOCAN DHPPi

Vaccine vô hoạt phòng bệnh sài sốt , viêm gan, viêm thanh khí quản, bệnh Doparvovirus và bệnh Cúm chó.