Văn bản pháp luật

Ngày ban hành: 11/15/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn
Loại văn bản: Thông tư
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 17/9/2018
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Sửa đổi bổ sinh một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày ban hành: 6/9/2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Loại văn bản: Quyết định
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập