Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Oxolin 200

post img

21/02/2020 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị tiêu chảy do E.coli, thương hàn, bạch lỵTHÀNH PHẦN: Acid oxolinic; Tá dược vừa đủ.CHỈ ĐỊNH:Với gà, vịt, ngan, cút: Phòng và trị các trường hợp viêm ruột, phân sống, phân nhớt, tiêu chảy phân trắng, xanh do E.coli, thương hàn, bạch lỵ do Salmonella, tụ huyết trùng, khô chân, chướng diều. Hiệu quả […]

Megafen

post img

21/02/2020 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, iêu hóa THÀNH PHẦN: Florfenicol; Tá dược vừa đủ.CHỈ ĐỊNH:Với gà, vịt, ngan: Phòng và trị CRD, tụ huyết trùng do Pasteurella, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân sống, phân nhớt vàng do Salmonella, E.coli, chảy nước mắt, nước mũi, sưng phù đầu gà(Coryza) Heo: Tụ huyết trùng, viêm […]

DAIMENTON PLUS liquid

post img

21/02/2020 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị đầu đen, ký sinh trùng đường máu, cầu trùng ghép THÀNH PHẦN:Sulfamonomethoxine; Trimethoprim; Dung môi vừa đủ.CHỈ ĐỊNH:Gà, vịt, ngan, cút: đặc trị đầu đen, ký sinh trùng đường máu, cầu trùng ghép tiêu chảy do E.coli, thương hàn (Salmonela), tụ huyết trùng, bại huyết.Heo, bê nghé, dê, cừu,thỏ: đặc trị viêm ruột, […]

COXY- Q

post img

21/02/2020 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Chủ trị cầu trùng và cầu trùng ghép THÀNH PHẦN:Sulfaquinoxaline.; Trimathoprim; Tá dược vừa đủ.CHỈ ĐỊNH:Coxy-Q chỉ định điều trị cầu trùng ruột nôn, phân sáp, cầu trùng manh tràng, phân máu tươi gây ra bởi các chủng Emeria acervulica, E.maxima, E.brunette, E.necatrix, E.tenella.Coxy-Q đặc biệt hiệu quả với cầu trùng ghép, phân xanh, phân […]

Cef-Q

post img

21/02/2020 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị E.coli kéo màng, bại huyết, tụ huyết trùng, thương hàn, phân vàng, phân trắng gia cầmTHÀNH PHẦN:Chai thuốc bột Cefquinome, chai nước phaCÔNG DỤNG:Gà, vịt, ngan, cút: Đặc trị bại huyết, hen khẹc, vẩy mỏ, khò khè, sung mặt, viêm khớp, liệt chân, liệt cánh, nghẹo đầu, tiêu chảy phân sáp, nâu, phân […]

FENDOX inj

post img

12/07/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị viêm phối, suyễn heo, hen gà, khẹc vịt, coryza, ORT

COLIJECT

post img

12/07/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị viêm ruột, tiêu chảy

TYLANDOX

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Chủ trị hen gà, suyễn heo

TILVET 20% premix

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Kháng sinh thế hệ mới, đặc trị bệnh hô hấp

THERAPY

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Kháng sinh hoạt phổ rộng phòng và trị tiêu chảy ghép cầu trùng

SUPER DOXY 50%

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Phòng và trị bệnh hô hấp , tiêu hóa

OTC-VET LA 20%

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Tác dụng diệt khuẩn nhanh, mạnh, kéo dài

NILSTAT wsp

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị nấm diều, nấm phổi

MG-200

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Chủ trị hen CRD, hen ghép CCRD, suyễn heo

LINCOSPECTOJECT

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn

KOLERIDIN

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Chuyên dùng trong úm gia cầm và phòng trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa

G-MOX 50%

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Phòng và trị hiệu quả các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa

GENTADOX

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Phòng trị CRD và bệnh nhiễm khuẩn

FENDOX Oral Solution

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị ORT, thương hàn, hen, hen ghép

F-200 Oral Solution

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị viêm phổi, hen gà, thương hàn, bạch lỵ

F-100 premix

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Chủ trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa

Enflox 20% Solution

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Phòng và trị tiêu chảy, phân xanh, phân trắng

ENFLOX 10% oral

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn

CORYZA-TS

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị sưng phù đầu gà

COLISOL

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị tiêu chảy do E.coli, thương hàn

COLIQUIN

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị coryza, bạch lỵ

COLI-200

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Chủ trị tiêu chảy trên gia súc, gia cầm

Clos-BMD Premix

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị viêm ruột hoại tử trên gia cầm và heo

CEFTIFEN inj

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Kháng sinh thế hệ mới, phổ rộng, ít nhờn

AMPICOL

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Chủ trị hô hấp, tiêu chảy

Amoxitin

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị coryza, bạch lỵ

AMOGEN powder

post img

24/06/2017 - Kháng sinh pha nước uống, trộn thức ăn

Đặc trị hen gà, khẹc vịt, suyễn heo, sưng phù đầu, phù mặt, ORT, viêm ruột hoại tử