Tin tức

Thú y Xanh bổ nhiệm cán bộ quản lý mới

Để đảm bảo công việc diễn ra theo đúng quy trình cũng như sự sắp xếp mới từ Công ty, ngày 01/04/2017, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thú y Xanh thông báo thay đổi cơ cấu nhân sự quản lý mới như sau:

  1. Quyết định số 30/2017/QĐ-GRV về việc bổ nhiệm ông Lương Quang Hùng, chuyên môn: Bác sĩ Thú Y – Đại diện thương mại kỹ thuật (TSR) giữ chức vụ mới: Quản lý vùng (DSM)
  2. Quyết định số 31/2017/QĐ-GRV về việc bổ nhiệm ông Bùi Xuân Quý, chuyên môn: Bác sĩ Thú Y – Đại diện kỹ thuật (TR), giữ chức vụ mới: Quản lý vùng (DSM)
  3. Quyết định số 32/2017/QĐ-GRV về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long, chuyên môn: Bác sĩ Thú Y – Đại diện kỹ thuật (TR), giữ chức vụ mới: Quản lý vùng (DSM)
  4. Quyết định số 33/2017/QĐ-GRV về việc bổ nhiệm ông Lã Văn Điệp, chuyên môn: Bác sĩ Thú Y – Đại diện kỹ thuật (TR), giữ chức vụ mới: Quản lý kỹ thuật vùng (DTM)
  5. Quyết định số 34/2017/QĐ-GRV về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Công, chuyên môn: Bác sĩ Thú Y – Đại diện thương mại kỹ thuật (TSR), giữ chức vụ mới: Quả lý kỹ thuật vùng (DTM)

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

img_0027

Các đồng chí nhận quyết định từ Ban giám đốc

Chúc mừng các đồng chí có nhiệm vụ mới, mong các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới được giao, đem hết năng lực và nhiệt huyết để chung sức cùng với Công ty xây dựng một tập thể Thú y Xanh vững mạnh.

Cũng tại buổi quyết định, các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới phát biểu cảm nghĩ và hứa quyết tâm hoàn thành trọng trách mà công ty giao phó.